fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Ramblers Cymru

Mae'r Ramblers yn helpu pawb, ymhobman, i fwynhau cerdded, ac yn diogelu'r llefydd rydyn ni gyd wrth ein bodd yn cerdded ynddynt.

“Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd. Mae ein cefn gwlad yn gorfod addasu i fwy o eithafion hinsoddol, ac rydym eisoes yn gweld y difrod sydd yn cael ei achosi gan sychder, stormydd ac effeithiau eraill hinsawdd sy'n newid. Dros amser, mae'r newidiadau hyn yn bygwth newid ein tirweddau a harddwch naturiol y llefydd rydym wrth ein bodd yn cerdded ynddynt yn sylweddol.”

“ Mae angen cymryd camau brys i leihau allyriadau carbon, gwrthdroi colli natur a chreu amgylchedd fwy iach i bobl a bywyd gwyllt. Rydym yn galw ar lywodraethau i: Annog cerdded, gwneud lle i natur, hyrwyddo ynni gwyrdd a bod yn uchelgeisiol. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cyfeillion y Ddaear Cymru

Cymunedau Eden Project

Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru

Swperbox CIC

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.