fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Radiate Arts

Mae Radiate Arts yn gwmni buddiannau cymunedol, nid-er-elw, sy'n rhedeg gweithdai celf ar gyfer lles meddyliol a chorfforol cadarnhaol

“Mae newid yn yr hinsawdd yn bwysig i ni, gan fod ein Hwb Creadigol yng nghefn gwlad canolbarth Cymru. Rydym eisiau bod mor gynaliadwy â phosibl, a gofalu am ein planed. Mae ein canolfan yng Nghymru wedi'i hamgylchynu gan natur a bywyd gwyllt, ac rydym yn aml yn cymryd ysbrydoliaeth o hyn ar gyfer ein gweithdai celf a'n dosbarthiadau gyda'r rheini sydd ei angen ar gyfer rhagnodi cymdeithasol. Mae'n hanfodol ein bod ni’n diogelu ein tirwedd ar gyfer y dyfodol, fel bod y genhedlaeth nesaf yn gallu elwa hefyd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

The Young Ambassador Program

Yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol

South Wales Baptist Association

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.