fbpx
Gwelwch bob partner

Prosiect Bottega CIC

Nod Prosiect Bottega yw creu model ar gyfer newid i ffordd o fyw gynaliadwy, dosturiol ar raddfa dinas.

Mae'n gweithio ar sail meddwl cydgysylltiedig, systemau cyfan, wedi'i gyrru gan sgyrsiau a chydweithio ar lefel gymunedol.

Rydym yn fusnes dielw sy'n adeiladu atebion ymarferol unigryw ar gyfer cymunedau, tai micro, dylunio ac adeiladu arloesol. Gan weithio'n agos gyda sefydliadau partner, ein nod yw helpu i gryfhau, ehangu ac integreiddio newid cymdeithasol cadarnhaol.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf gyda thîm bach o grefftwyr medrus a phrentisiaid ifanc, rydym wedi cwblhau nifer o brosiectau llwyddiannus ac wedi gosod mannau cymdeithasol yn y ddinas, gan ddarparu'r rhain am gost fach iawn i'n partneriaid a Chyngor Dinas Caerdydd.

“Ein model yw ariannu llawer o’n gweithgareddau drwy fenter gymdeithasol fasnachol gynaliadwy sy’n cyflenwi adeiladau pwrpasol a dodrefn pen uchel.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cadwch Gymru’n Daclus

UK Youth for Nature

A Rocha UK

Cyfarfod Crynwyr Casnewydd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.