fbpx
Gwelwch bob partner

Planna Fwyd!

Mae Planna Fwyd yn gasgliad o ffermwyr newydd a phresennol, tyfwyr cartrefi a gwirfoddolwyr sy'n rhannu adnoddau ac yn cynyddu’r maint o fwyd a sydd yn cael ei dyfu ym Machynlleth a'r cyffiniau mewn ymateb i COVID-19.

“Rydym yn gweithio i gynyddu faint o fwyd sy'n cael ei gynhyrchu yn Biosffer Dyfi, fel y gall pawb gael mynediad at gynnyrch o ansawdd uchel, wedi'i dyfu'n lleol, beth bynnag sydd yn y dyfodol. Rydym yn gweithio gan ddefnyddio cymdeithaseg a chyd-gymorth i amddiffyn ein hunain yn y dyfodol rhag yr aflonyddwch anochel a achosir gan beidio â rhoi sylw i wresogi byd-eang a cholli bioamrywiaeth.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Mae Clwb Tangent

Crynwyr Llanbedr Pont Steffan

Teme Valley Environment Group

Bwyd Dros Ben Aber Food Surplus

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.