fbpx
Gwelwch bob partner

Pembrokeshire Herald

Mae’r Pembrokeshire Herald yn bapur newydd lleol, annibynnol ac wedi'i leoli yn Aberdaugleddau.

“Wrth fyw wrth ymyl y môr, rydym yn gwybod bod tywydd garw a lefel y môr yn codi yn effeithio ar bobl a'u heiddo mewn gwledydd datblygedig a gwledydd sy'n datblygu. O ffarmwr yn y Philippines i bysgotwr yng Nghymru, mae newid hinsawdd yn effeithio ar bawb, yn enwedig y tlawd a'r bregus, yn ogystal â grwpiau ar yr ymylon fel menywod, plant a'r henoed. Mae’r Herald yn cefnogi Climate Cymru yn ei hymgais i dynnu sylw at y mater yng Nghymru”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Ffilm Cymru Wales

Cymdeithas Ddinesig Caerdydd

Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol

Prosiect Bottega CIC

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.