fbpx Ein targed 13664 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Patneriaeth Ogwen

Menter gymdeithasol sy'n gweithio er budd cymunedau, amgylchedd ac economi Dyffryn Ogwen.

“Mae cynaladwyedd yn rhan o bopeth mae Partneriaeth Ogwen yn ei wneud - o sefydlu cynlluniau ynni adnewyddol neu brosiectau cludiant gwyrdd i ddatblygu prosiectau amgylcheddol cymunedol megis prosiect Dyffryn Gwyrdd. Gyda'n cymuned a'n partneriaid, rydym eisiau mynd i'r afael a newid hinsawdd. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Groundwork Wales

Hub Cymru Africa

UK Youth for Nature

Neo

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.