fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Melin Homes

Mae Melin Homes yn Gymdeithas Tai flaenllaw yn ne ddwyrain Cymru, sy'n darparu cartrefi fforddiadwy a gwasanaethau i bobl. Rydym yn bodoli i greu cyfleoedd i bobl a chymunedau ffynnu.

“Fel cymdeithas dai rydym yn chwarae rhan enfawr wrth fynd i’r afael â’r argyfwng newid yn yr hinsawdd. Rydym yn annog sefydliadau i weithio mewn partneriaeth, gan ddefnyddio addysg ac atebion arloesol i helpu i amddiffyn y blaned.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Clynfyw CIC

Gofalu am Erw Duw

Cadernid Castell Newydd Emlyn Resilience

Cyngor Mwslimiaid Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.