fbpx Ein targed 14787 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Maint Cymru

Mae Maint Cymru yn darparu cyllid ac arbenigedd i gymunedau lleol a chynhenid mewn rhanbarthau trofannol i’w cefnogi i sicrhau a chynnal eu coedwigoedd gwerthfawr, tyfu mwy o goed a sefydlu bywoliaeth gynaliadwy.

Drwy addysg, ymgysylltu â’r gymuned, gweithgareddau tyfu coed ac eiriolaeth, maent hefyd yn codi ymwybyddiaeth yng Nghymru o bwysigrwydd coedwigoedd trofannol a choed wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Eu nod yw ysbrydoli pobl i weld y gallant fod yn rhan o’r ateb.

“Gyda llai na 10 mlynedd ar ôl i weithredu, nawr yw'r amser I gymryd camau llym ar y newid yn yr hinsawdd. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cangen Caerdydd a’r Cylch o Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig

NWAMI

Cycling UK Cymru

Llefydd Newid Hinsawdd Prifysgol Bangor

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.