fbpx
Gwelwch bob partner

Kaleidoscope Project

Mae Kaleidoscope Project yn bennaf yn sefydliad yng Nghymru sy'n rhoi cymorth i bobl â phroblemau defnyddio sylweddau. Rydym wedi ymrwymo'n fawr i gyfiawnder cymdeithasol, sy'n cynnwys ymrwymiad i'r amgylchedd

“Nod Kaleidoscope yw gwella cyfleoedd bywyd pobl. Gallai'r amgylchedd newidiol effeithio'n sylweddol ar gymunedau, ac mae'n effeithio'n anghymesur ar aelodau tlotach unrhyw gymuned. Mae gennym safbwynt Rhyngwladol hefyd, ac rydym yn gweld partneriaid yn Ne-ddwyrain Asia yn cael eu heffeithio'n arbennig gan y sefyllfa bresennol. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Bae Abertawe Carbon Isel

Sw Môr Môn a Chanolfan Adnoddau

CIWM Cymru

State of Nature

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.