fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

John Muir Trust

“Rydym ni’n amddiffyn. Rydym yn cysylltu. Rydym ni'n adfer. ”

Mae Ymddiriedolaeth John Muir yn elusen gadwraeth gymunedol sy'n ymroddedig i’r profiad, amddiffyniad ac atgyweiriad o leoedd gwyllt ledled y DU.

Fe'i sefydlwyd ym 1983, ac maent yn gofalu am rai o'r lleoedd gwyllt gorau yn y DU, gan gynnwys Ben Nevis, Helvellyn a Bae Sandwood. Mae dros 25,000 o aelodau, cefnogwyr a phartneriaid yn cyfrannu at eu gwaith.

“Rydym o'r farn bod lleoedd gwyllt yn hanfodol i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth. Mae eu hamddiffyn yn helpu i amddiffyn gweithrediad iach ecosystemau, a gallu'r tir i storio carbon yn naturiol. Dylai llywodraethau fod yn cyflwyno polisïau a fydd yn arwain at reoli tir ar gyfer adferiad natur ac fel storfa naturiol o garbon.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Soka Gakkai International UK (SGI-UK)

Bron Afon

Ysgol Tryfan

Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.