fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Hub Cymru Africa

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg.

“Mae newid yn yr hinsawdd yn un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu dyngarwch heddiw. Mae'n effeithio ar bob gwlad ond mae gwledydd incwm isel a chanolig mewn sefyllfa arbennig o ansicr a bregus. Mae angen i'r gymuned fyd-eang weithio mewn undod â'i gilydd i fynd i'r afael ag effeithiau dinistriol o newid yn yr hinsawdd a sicrhau cyfiawnder yn yr hinsawdd.”

Claire O'Shea, Pennaeth Hub Cymru Africa

Partneriaid eraill

Gweld popeth

John Muir Trust

Kaleidoscope Project

Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru

Circular Arts Network (CAN)

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.