fbpx
Gwelwch bob partner

Gweithredu Hinsawdd Caerffili

Mae Gweithredu Hinsawdd Caerffili eisiau gwella'r amgylchedd yng Nghaerffili i bawb yn ein cymuned ei fwynhau yn ogystal â chefnogi ymdrechion lleol a byd-eang i amddiffyn y blaned.

“Mae cymryd gweithredu yn yr hinsawdd yn ganolog i'r hyn rydyn ni'n ei wneud! Credwn fod gan bob un ohonom - unigolion, cymunedau a llywodraethau ran i'w chwarae wrth amddiffyn ein planed ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

South Riverside Community Development Centre

Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol

Cynnal Cymru

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.