fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Gwarchod Glöynnod Byw Cymru.

Mae Gwarchod Glöynnod Byw Cymru yn rhan o elusen y DU sy'n ymroddedig i achub gloÿnnod byw a gwyfynod.

“Newid yn yr hinsawdd yw un o'r bygythiadau mwyaf i bob bywyd gwyllt, gan gynnwys gloÿnnod byw a gwyfynod. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, rhaid i’n llywodraeth trawsnewid y rhethreg ar materion hinsawdd i fewn i weithred brys. Hyd yn hyn, mae'r weithred yn disgyn ymhell islaw'r hyn sydd ei angen.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Discover Cymru

Yr Ŵyl Encil Fawr

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig Synod Cenedlaethol Cymru

Crynwyr Llanbedr Pont Steffan

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.