fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Grwp Resilience

Rhwydwaith o aelodau cyswllt Cymreig yw Grŵp Resilience, sy'n sicrhau gwydnwch cymunedol i heriau. Eu nod yw gweithio'n gynhwysol o fewn ein hadnoddau naturiol. Mae'r 66 o gysylltiadau yn amrywio o'r cigydd a'r pobydd lleol ac adeiladwr tai pren, i ddylanwadwyr cenedlaethol.

“Mae’n golygu masddinistr i fywyd ar y ddaear, neu newid. Mae ein sefydliad yn adeiladu cryfder drwy gydweithio rhwng yr holl sefydliadau da yng Nghymru, yn rhai mawr a rhai bychain, sy'n dangos ffordd well o wneud busnes, gofal, hwyl, democratiaeth a phopeth.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Prifysgol y Drindod Dewi Sant

CAFOD De Cymru

Datblygiadau Egni Gwledig

Achub y Plant – Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.