fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Grŵp Afonydd Caerdydd

Mae Grŵp Afonydd Caerdydd (CRG) yn hyrwyddo'r gwaith o warchod, diogelu a gwella'r amgylchedd ffisegol a naturiol.

“Mae ein sefydliad eisoes yn chwarae rhan yn y gwaith o weithredu tuag at newid yn yr hinsawdd. Nawr, mae angen i lywodraethau ar draws y byd ymrwymo i hyn, a dechrau gwneud cyfraniad difrifol a gwneud y byd yn lle gwell nawr, nid yn hwyrach a chyn ei bod yn rhy hwyr.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Hope for the Future

Think Philanthropy

Llangollen Fringe

Gardd Farchnad Glebelands

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.