fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Green Squirrel CIC

Mae Green Squirrel yn help llaw i unigolion a chymunedau archwilio ac ymateb i'r hinsawdd a'r argyfwng ecolegol, ac yn cynnig cyfleoedd ymarferol, creadigol a chynhwysol i archwilio atebion ac i weithredu arnynt. Ond, fel y gwyddom, nid yw gweithredu’n unigol yn ddigon i ateb yr her newid yn yr hinsawdd.

“Rydym yn galw ar ein llywodraeth yma yng Nghymru, a llywodraethau ar draws y byd, i symud y tu hwnt i siarad, ac i weithredu’n gyflym ac yn radical tuag at ddyfodol teg a chynaliadwy.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Sgiliau NOW

Clymblaid Hinsawdd Gorllewin Cymru

Maindee Unlimited

Ysgol Tryfan

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.