fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Gofalu am Erw Duw

Mae Gofalu am Erw Duw yn gweithio’n genedlaethol i gefnogi grwpiau ac unigolion i ymchwilio, gofalu am, a mwynhau mynwentydd a mynwentydd. Mae dros 25,000 o fynwentydd ar draws y DU, yn amrywio o fynwentydd eglwysi canoloesol gwledig bychain i fynwentydd dinasoedd Fictoraidd mawr, sy’n rhychwantu gwahanol ddiwylliannau, crefyddau a chanrifoedd.

Gan apelio at lawer sy’n ymddiddori mewn hanes lleol a byd natur, mae claddfeydd yn crynhoi hanes cymunedau tra’n cynnig lloches i’n bywyd gwyllt brodorol.

I lawer o bobl, mynwentydd yw’r unig fan gwyrdd sy’n hygyrch yn lleol. Fodd bynnag, ni ellir cymryd yn ganiataol eu gwerth treftadaeth, a hyd yn oed eu presenoldeb parhaus. Maent dan fygythiad o ganlyniad i ddatblygu, cau, dan reolaeth a chamreoli.

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cardiff Third Sector Council (C3SC)

Asthma + Ysgyfaint UK Cymru

Prosiect Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol

Gwarchod Glöynnod Byw Cymru.

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.