fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Forest Stewardship Council UK

Mae’r Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd® (FSC® F00023) yn hyrwyddo rheolaeth amgylcheddol briodol, cymdeithasol fuddiol, ac economaidd hyfyw coedwigoedd y byd. FSC UK yw swyddfa genedlaethol y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn hyrwyddo’r system FSC ac yn gosod safonau rheoli coedwigoedd ar gyfer y Deyrnas Unedig trwy fewnbynnu i Safon Ansawdd Coetiroedd y Deyrnas Unedig (UKWAS).

“Mae’r Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC®) yn ystyried y newid yn yr hinsawdd yn fygythiad difrifol iawn i’r hil ddynol yn fyd-eang. Mae’r newid yn yr hinsawdd yn tanseilio’r ecosystemau naturiol yr ydym yn dibynnu arnynt am ein hanghenion sylfaenol – bwyd, iechyd, a chysgod – a llawer o’r cynhyrchion sy’n cynnal ein moddion byw a’n heconomïau. Mae’r FSC yn cyfrannu at liniaru’r newid yn yr hinsawdd trwy hyrwyddo rheolaeth coedwigoedd gynaliadwy, a thrwy hyrwyddo ailgylchu defnyddiau pren. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

UKSCN Cymru

Gofalu am Erw Duw

38 Degrees

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.