fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Fforwm Amgylcheddol Abertawe

Fforwm Amgylcheddol Abertawe yw'r bartneriaeth strategol ar gyfer pob agwedd ar yr amgylchedd naturiol ac adeiledig yn Abertawe.

“Nid yw newid yn opsiwn, mae'n anochel. Yr unig gwestiwn yw p’un a fyddwn yn gwneud y newidiadau y mae angen inni eu gwneud yn ddigon cyflym i gyfyngu ar yr effeithiau negyddol ar gymdeithas, yr economi a'r byd naturiol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Dinas Noddfa

Ballet Gymru

Field of Beans

Teme Valley Environment Group

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.