fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Ffederasiwn Sefydliad y Merched Ynys Môn (AFWI)

Mae Ffederasiwn Sefydliad y Merched Ynys Môn (AFWI) yn rhan o elusen genedlaethol, sydd wedi cael ei chreu i hyrwyddo addysg menywod a merched er budd y cyhoedd ym mhob maes, gan gynnwys materion gwleidyddol a chymdeithasol, pynciau diwylliannol a meysydd eraill o ddiddordeb. Rydym yn hyrwyddo datblygu cynaliadwy, ac yn addysgu pobl i warchod yr amgylchedd ac i ddefnyddio adnoddau naturiol mewn ffordd gyfrifol. Ein nod yw hybu iechyd y cyhoedd a dinasyddiaeth gyhoeddus.

“Mae gweithredu ar yr hinsawdd yn bwysig i Ffederasiwn Sefydliad y Merched Ynys Môn (AFWI), gan ein bod yn cydnabod pa mor hanfodol yw gwneud newidiadau i'r ffordd rydym yn byw, ac i fod yn rhagweithiol wrth lobïo ein llywodraeth genedlaethol a lleol. Dylai ein llywodraeth fod yn blaenoriaethu achosion newid hinsawdd yn y senedd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd

Together Caerfyrddin Gyda’n Gilydd

Canolfan Materion Rhyngwaladol Cymru

Dolau Bach y Borth

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.