fbpx
Fairdos Siopa Teg logo
Gwelwch bob partner

Fair Do Siopa Teg

Mae Siopa Teg Fair D yn fenter gymdeithasol ( Cwmni Budd Cymunedol ) gyda dau amcan : 1. gwerthu nwyddau masnach deg 2. codi ymwybyddiaeth o fasnach deg.

“Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw bywyd i'r crefftwyr a'r ffermwyr rydyn ni'n prynu eu cynhyrchion. ee cwmni coffi cydweithredol o Uganda a gollodd eu bywydau wrth i goed gael eu dymchwel gan lifogydd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

TFSR Cymru

Cytundeb Gwyrdd Newydd Caerdydd

Coleg Black Mountains

State of Nature

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.