fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Extinction Rebellion Cymru

Mae Gwrthryfel Difodiant yn fudiad rhyngwladol sy’n wleidyddol amhleidiol, sy'n defnyddio camau uniongyrchol di-drais i berswadio llywodraethau i weithredu'n gyfiawn ar yr Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol.

“Mae Gwrthryfel Difodiant yn galw am dri gofyniad eang gan bob lefel o lywodraeth yn y DU: 1. Dweud y gwir. Mae'n rhaid i lywodraethau ddweud y gwir am yr argyfwng hinsawdd ac ecolegol, a gweithio gyda sefydliadau eraill i gyfleu'r brys i newid. 2. Gweithredu Nawr. Mae'n rhaid i lywodraethau weithredu nawr i atal colli bioamrywiaeth a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i sero net erbyn 2025. 3. Mynd y tu hwnt i wleidyddiaeth. Mae'n rhaid i lywodraethau greu a chael eu llywio gan benderfyniadau Cynulliad Dinasyddion ar yr hinsawdd a chyfiawnder ecolegol”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cyngor Dinas Tyddewi

AGEAH (Adeiladu Gwydnwch yn Erbyn Argyfwng Hinsawdd)

Ramblers Cymru

Ein Bwyd 1200

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.