fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

ExpedEarth

Mae ExpedEarth, sydd wedi'i leoli’n Llangollen, Gogledd Cymru, yn cynnig alldeithiau bywyd gwyllt sy’n ymgolli ac sy'n canolbwyntio ar yr amgylchedd, ledled y byd.

“Mae brwydro yn erbyn materion hinsawdd yn ymwneud ag addysg. Mae'n ymwneud nid yn unig â helpu eraill i ddeall beth sydd angen ei wneud, ond hefyd y gwir bwysigrwydd am pam mae rhaid gwneud hynny. Mae'r diwydiant teithio antur yn dibynnu'n llwyr ar gadwraeth amgylcheddol, felly trwy ddod o hyd i ffordd i drochi teithwyr i'r profiadau bywyd gwyllt mwyaf amrwd, yn uniongyrchol â gweithwyr maes cadwraeth, rydym yn cyfuno profiadau sy'n newid bywydau, ag addysg sy'n gwneud yn union hynny. Mae gweithio gyda sefydliadau cadwraeth lleol hefyd yn helpu i ariannu gwaith yn rhyngwladol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Caldicot Town Team CIC

Discover Cymru

Ruthin U3A Sustainable Living Group

Cyfarfod Crynwyr Casnewydd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.