fbpx
Gwelwch bob partner

EVA Cymru

Cymdeithas Cerbydau Trydan (EVA) Cymru yw corff cynrychioliadol cenedlaethol Cymru ar gyfer perchnogion a gyrwyr Cerbydau Trydan. Eu nod yw cynrychioli holl berchnogion cerbydau trydan yng Nghymru.

Mae gan EVA Cymru dri amcan trosfwaol:
1. Cynrychioli buddiannau perchnogion a gyrwyr cerbydau trydan yng Nghymru
2. Hyrwyddo’r defnydd o gerbydau trydan yng Nghymru
3. Gweithio gyda rhanddeiliaid eraill i gyflawni’r nodau hyn

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cymdeithas Eryri

BHF Cymru

Ramblers Cymru

The Emergency Room

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.