fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Economi Gylchol Cymru

Economi Gylchol Cymru (EGC) yw cylchrediad cymdeithas yn hytrach nag un gweithle neu ddiwydiant. Fel arbenigwyr Sero Gwastraff yn y maes am 20 mlynedd, mae CEW yn galluogi adeiladu strwythurau crwn newydd yn ein cymunedau yma yng Nghymru ac mae'n gyfrwng ar gyfer arfer gorau, gan arwain rhwydwaith byd-eang, Mawardid Alliance, o ymarferwyr economi gylchol sy'n canolbwyntio ar y gymuned. Trwy’r cydweithrediad hwn sy’n edrych tuag allan rydym yn gysylltiedig yn rhyngwladol ond wedi ein gwreiddio’n gadarn yng nghymunedau Cymru gan gyflwyno Oergell Gymunedol, Plastig Gwerthfawr, Amaethyddiaeth Adfywiol ac Arian Cyflenwol Cymru, y Celyn; i sicrhau cylchrediad y cyfoeth y mae strwythurau newydd yn ei greu.

“Trosglwyddo i Economi Gylchol, yn benodol ac yn hanfodol lle mai cymuned yw'r garreg sylfaen, yw'r ffordd unigol fwyaf effeithiol i drosgynnu i blaned gynaliadwy; tynnu allan yr holl wastraff am byth, dychwelyd i amaethyddiaeth adfywiol, lleoleiddio cadwyni cyflenwi ac adeiladu cymunedau cynaliadwy a chymwys.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Gofal Canser Tenovus

Cwmpas

RCAHMW logo

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Llangollen Fringe

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.