fbpx
Gwelwch bob partner

Drosi Bikes

Mae Drosi Bikes yn ceisio mynd i'r afael â'r diffyg amrywiaeth yn y gymuned feicio, a chynnig atebion hygyrch i newid yn yr hinsawdd, gan leihau nifer cyffredinol y teithiau mewn ceir sydd yn cael eu gwneud a chreu cymunedau sy'n fwy diogel, yn fwy cydlynol ac yn llawn unigolion iach a hapus.

“Mae cynnig atebion cadarnhaol mewn perthynas â’r newid yn yr hinsawdd wrth wraidd yr hyn mae Drosi Bikes yn ei wneud. Mae angen grymuso cymunedau ac unigolion i greu newid, ac mae angen i'r Llywodraeth gefnogi camau gweithredu ar bob lefel.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

CND Cymru

Chomuzangari Womens Cooperative

Casglwyr Sbwriel yn y Rhondda a’r Amgylchedd

WWF Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.