fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Dolen Ffermio

Wedi’i leoli yng Nghymru ac Uganda, mae Dolen Ffermio yn elusen fach wedi’i rhedeg gan wirfoddolwyr, sydd yn hybu dulliau ffermio cynaliadwy a hyfforddiant sgiliau yn Uganda. Mae’r sefydliad yn gweithio llaw yn llaw gyda chymunedau gwledig, er mwyn iddyn nhw gael mynediad at ddŵr, defnyddio technegau paramaethu i dyfu bwyd maethlon a hyfforddi mewn sgiliau galwedigaethol i greu cyfleoedd am bobl ifanc a’u teuluoedd.

“Mae ein partneriaid yn Uganda yn ffermwyr a gweithwyr sy’n wynebu heriau cynyddol wrth i’r effeithiau newid hinsawdd, megis sychder, llifogydd, cynhaeaf yn crebachu a chlefyd cnwd. Rydym eisiau i ein harweinwyr gweithredu yn effeithiol yn yr hinsawdd sydd yn gysylltiedig â hawliau dynol, cydraddoldeb a chyfrifoldebau hanesyddol. Mae angen i lywodraeth Cymru a’r DU cymryd arweinyddiaeth ar lefel rhyngwladol. Rydym yn galw am newid tuag at gyfiawnder hinsawdd i wledydd incwm isel yn y de byd-eang lle mae mwy o berygl o effeithiau newid hinsawdd. Dim ond trwy weithio gyda’n gilydd, gallwn alluogi gweithredu ar y cyd a phwrpasol, a darganfod datrysiad cywir ar lefelau lleol. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Gofal Canser Tenovus

Canolfan Ymchwil i Atebion Galw am Ynni (CREDS)

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, Cangen Menai (CCU Menai UNA)

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.