fbpx
Gwelwch bob partner

Discover Cymru

Mae Discover Cymru yn gymuned sy'n ymwneud â mannau gwyllt Cymru. Gyda 100,000 o ddilynwyr ar Instagram, eu cenhadaeth yw hyrwyddo antur, teithio a ffotograffiaeth gynaliadwy yng Nghymru. Dros y pum mlynedd diwethaf, maen nhw wedi codi miloedd o bunnoedd i’r Tîm Achub Mynydd ac i Ambiwlans Awyr Cymru.

“Mae ardaloedd gwyllt Cymru dan fygythiad uniongyrchol o ganlyniad i’r argyfwng hinsawdd. Fel cymuned sydd wedi'i hadeiladu yn yr awyr agored, rydym eisiau sicrhau bod teithio a thwristiaeth yng Nghymru yn tyfu, gyda chynaliadwyedd a ffocws tymor hir wrth ei gwraidd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Ymgyrch Undod Palestina Caerdydd

Air Assault logo

Air Assault UK

Field of Beans

Cymoedd Gwyrdd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.