fbpx
Gwelwch bob partner

Dinas Noddfa

Mae gan Dinas Noddfa y weledigaeth y bydd y DU yn lle diogel croesawgar i bawb, ac mae’n falch o gynnig noddfa i bobl sy'n ffoi rhag trais ac erledigaeth.

“Mae'n dod yn fwy a mwy amlwg mai un o'r ffactorau mwyaf arwyddocaol sy'n arwain at fudo gorfodol yn y ganrif hon fydd newid yn yr hinsawdd. Mae cyfiawnder hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol o bob math yn cael eu cydblethu’n fwy a mwy agos. Mae hyn yn rhan o broses o ddeall y cysylltiadau cymdeithasol a gwleidyddol rhwng newid yn yr hinsawdd a'r amgylchedd gelyniaethus, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio'n agos gyda grwpiau cyfiawnder hinsawdd ac eraill i ddeall y rhain yn well, ac i ddod o hyd i ffyrdd o gryfhau ein rhwydweithiau a'n mudiad gyda’n gilydd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Soil Association Cymru

Oriel Mon

State of Nature

GwyrddNi

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.