fbpx
Gwelwch bob partner

Deche

Mae Deche yn fenter gymdeithasol sy'n darparu trafnidiaeth carbon isel a rennir yng Nghymru. Drwy rannu cerbydau trydan (EVs) ar draws y gymuned, mae aelodau'n cefnogi lledaenu natur ac iechyd y cyhoedd, ac yn galluogi newid mewn ymddygiad, o fod yn berchen ar geir i ddefnyddio ceir.

“Dylai llywodraeth Cymru a'r DU integreiddio cynllunio trafnidiaeth a rennir i: - unrhyw ddatblygiad tai newydd a - ddatblygu seilwaith EVCP Dylai llywodraeth Cymru a'r DU gynnal ein ffyrdd presennol i safonau uchel iawn, gan gynnwys unrhyw welliannau lliniaru llifogydd a draenio; eu haddasu ar gyfer teithio llesol, yn hytrach nag adeiladu unrhyw ffyrdd newydd. Dargyfeirio'r cyllidebau ar gyfer ffyrdd newydd i gynnal ac uwchraddio ffyrdd presennol ar gyfer teithio llesol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Prosiect Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol

Wales PEN Cymru

Ysgol Tryfan

Llangollen Fringe

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.