fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Datblygiadau Egni Gwledig

Mae DEG yn fenter gymdeithasol arobryn sy'n cefnogi gweithredu dan arweiniad y gymuned ar draws gogledd orllewin Cymru.

“Ein nod yw cynyddu gallu ein hardal i ymdopi â chost gynyddol tanwydd ffosil a gwella ein hamgylchedd naturiol, tra'n cefnogi cymunedau i symud i fod yn economi ddigarbon. Hoffem weld llywodraethau ar bob lefel yn cynnwys cymunedau wrth gynllunio i symud i fod yn economi ddigarbon.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Foothold Cymru

Coriolis Energy

Radiate Arts

Extinction Rebellion Cardigan

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.