fbpx
Gwelwch bob partner

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

CWVYS (the Council for Wales of Voluntary Youth Services) is the independent representative body for the voluntary youth work sector in Wales.

The aims are to represent, support and give a collective voice to its membership of national and local organisations in their work with over 250,000 young people in Wales. CWVYS works in partnership with agencies promoting good youth work practice.

“CWVYS (Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru) ydy’r corff cynrychiadol annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru. Yr amcanion ydy i gynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol i’w aelodaeth o fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae’r CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth g asiantaethau sydd yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwaith ieuenctid.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

The Emergency Room

National Trust Cymru

Bwyd Dros Ben Aber Food Surplus

Sefydliad Materion Cymreig

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.