fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Cynghrair Dysgu Byd-eang Cymru

Mae Cynghrair Dysgu Byd-eang Cymru yn gynghrair o sefydliadau sy’n parchu’n pobl ifanc yn fawr iawn, yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Dymunwn weld pobl ifanc Cymru’n ffynnu’n gyfrifol yn fyd-eang fel dinasyddion deallus, medrus ac sydd wedi eu grymuso.

“Mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) yn helpu pobl i ddeall materion byd-eang cymhleth fel yr argyfyngau hinsawdd a natur, a sut maen nhw'n effeithio ar ein gallu i wneud cynnydd tuag at yr holl Nodau Datblygu Cynaliadwy. Rydym eisiau i arweinwyr yng Nghymru, ar draws y DU a'r byd sicrhau bod gan bob person ifanc fynediad i ADCDF drwy brofiadau ffurfiol, anffurfiol a heb fod yn ffurfiol. Rydym yn credu hefyd, y dylid ymestyn cyfleoedd ADCDF i bawb drwy ddysgu gydol oes. Dim ond drwy atal y materion mawr hyn y gall pobl gydweithio i ddatblygu atebion effeithiol a theg.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

4theRegion

Cardiff Greenpeace

Gardd Farchnad Glebelands

RachelsEcoStore logo

Rachel’s Eco Store

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.