fbpx
Gwelwch bob partner

Cynghrair Diwylliant Cymru

Mae Cynghrair Diwylliant Cymru yn llais unedig artistiaid ar eu liwt eu hunain ynghyd â sefydliadau diwylliannol o bob rhan o Gymru sy'n gweithio gyda'i gilydd i helpu i ffurfio strategaeth ddiwylliannol yn yr adferiad diwylliannol ôl-bandemig. Mae ganddo aelodaeth agored ac mae'n cynnwys 6 gweithgor sy'n archwilio themâu Amrywiaeth a Chydraddoldeb, yr Economi, Addysg a Chyfranogiad, Hinsawdd a Diwylliant, Iechyd a Chydweithio.

“Mae Gweithgor Diwylliannol Hinsawdd a Diwylliant Cynghrair Diwylliannol Cymru yn cwrdd yn reolaidd i drafod y ffyrdd orau y gall y gymuned ddiwylliannol fynd i'r afael â'r heriau sy’n cael eu achosi gan newid hinsawdd. Mae'r grŵp yn archwilio i fewn i gyfleoedd ar gyfer gweithredu ar y cyd gyda’r nôd o ddylanwadu ar ffrydiau cyllido, fel eu bod yn dod yn fwy cydnaws ac ymatebol i'r argyfyngau a orfodir arnom gan newid hinsawdd, yr argyfwng bioamrywiaeth a'r effeithiau sy’n troellogi ohonoynt.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Seas The Opportunity Ltd

Sub-Sahara Advisory Panel

Deryn logo

Deryn

Adfywio Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.