fbpx
Gwelwch bob partner

Cymorth Cymru

Cymorth Cymru yw'r corff sy'n cynrychioli digartrefedd, tai a chymorth yng Nghymru.

“Rydym yn credu ei bod yn hanfodol i arweinwyr Cymru, y DU ac ar draws y byd weithredu ar newid yn yr hinsawdd - i ddiogelu ein planed, ei dinasyddion a chenedlaethau'r dyfodol. Mae pobl heb gartref saff, diogel yn debygol o gael eu heffeithio'n sylweddol gan dywydd eithafol sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd, fel stormydd, gwres llethol, a llifogydd. Rydym yn gwybod hefyd, bod newid yn yr hinsawdd yn bygwth cartrefi a dyfodol llawer o bobl ar draws y byd, ac y bydd yn fygythiad sylweddol i ymdrechion byd-eang i roi terfyn ar ddigartrefedd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Hwb Eco Aber

PACE

Argyfwng Hinsawdd a Natur yw’r rheswm pam y ffurfiwyd PACE!

Cymoedd Gwyrdd

4theRegion

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.