fbpx
Gwelwch bob partner

Cymoedd Gwyrdd

Mae y Cymoedd Gwyrdd yn ysbrydoli ac yn cefnogi cymunedau i greu manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol carbon isel yn gynaliadwy.

“Ffurfiwyd y Cymoedd Gwyrdd i ddarparu cyngor a chymorth i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, drwy gyfuniad o leihau allyriadau carbon ac adfywio amgylcheddol, ac i gyflawni hyn mewn ffordd sydd yn cael ei arwain gan y gymuned, a fyddai'n dangos budd lleol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Be.Xellence

Urdd Gobaith Cymru

TUC Cymru

Bevan Foundation

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.