fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Cymdeithas y Mannau Agored

Cymdeithas y Mannau Agored yw corff cadwraeth hynaf Prydain, a sefydlwyd ym 1865. Mae'n ymgyrchu ar draws Cymru a Lloegr dros diroedd comin, mannau gwyrdd trefi a phentrefi, mannau agored eraill a llwybrau cyhoeddus, a hawliau pobl i'w mwynhau yn y dref a'r wlad.

“Mae'r argyfwng hinsawdd yn bygwth ein tirweddau, y byd naturiol, a bywoliaethau y rheiny sy'n gweithio ar y tir. Mae Cymdeithas y Mannau Agored yn hyrwyddo rhannu tir cyffredin fel arfer tir ynni isel, a mwynhad tawel mannau agored a llwybrau fel modd cynaliadwy ac iach i bobl ymarfer er budd eu hiechyd corfforol a meddyliol. Dylai llywodraethau fuddsoddi mewn llwybrau cyhoeddus a mannau agored er budd pobl a natur.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Home-Start Cymru

Ffederasiwn Sefydliad y Merched Ynys Môn (AFWI)

Gofal Canser Tenovus

Biosffer Dyfi

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.