fbpx
Gwelwch bob partner

Cymdeithas y Cymod

Mae Cymdeithas y Cymod yn rhan o fudiad heddwch rhyngwladol IFOR (International Fellowship of Reconciliation) sydd â changhennau ar draws y byd ac yma yng Nghymru. Mae’r aelodau yn wrthwynebwyr cydwybodol i ryfel a thrais. Credwn mewn dulliau di-drais o ddatrys gwrthdaro, gan weithio dros heddwch. Mae bod yn heddychwr yn golygu tystio’n barhaus i’r byd fod grym cariad yn gryfach na grym arfau, a bod casineb a dial yn arwain at ddistryw. Gwrthwynebwn drais ar bob lefel mewn cymdeithas gan gynnwys trais yn y cartref, trais yn erbyn lleiafrifoedd yn ein cymdeithas, a thrais ar lefel ryngwladol.

“Mae heddychiaeth a newid hinsawdd yn mynd law yn llaw. Dros y byd, gwelwn sut mae militariaeth yn creu dinistr amgylcheddol ac yn niweidio pobl a'n planed bob dydd. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Methodist Church Wales Synod

Carbon Copy

Carbon Link

Awel Aman Tawe

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.