fbpx
Gwelwch bob partner

Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, Cangen Menai (CCU Menai UNA)

Cenhadaeth cangen Menai CCU yw ymgyrchu ac addysgu i wneud delfrydau'r Cenhedloedd Unedig yn realiti. O fewn ei hadnoddau cyfyngedig mae'n rhannu gwybodaeth ar ystod o faterion ac yn cynnal cyfarfodydd a digwyddiadau codi arian trwy gydol y flwyddyn. Mae'r gangen yn gwasanaethu gogledd a chanolbarth Cymru. Ffurfiwyd y gangen yn 1989.

“Mae’r sefyllfa gyfredol ar newid hinsawdd yn bygwth anhrefn byd-eang o fewn degawdau. Mae'n fygythiad dirfodol i wareiddiad. I ddyfynnu Dag Hammerskjold (2il Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig), ni chafodd y Cenhedloedd Unedig “… ei greu i fynd â dynolryw i’r nefoedd, ond i achub dynoliaeth rhag uffern.” Mae gweithredu nawr ar y newid yn yr hinsawdd yn hanfodol i ddiogelu trefn byd-eang a chenedlaethau'r dyfodol. Dylai pob Llywodraeth (cenedlaethol a lleol) hyrwyddo newid trawsnewidiol ar bob lefel, gan gynnwys annog eu dinasyddion i weithredu o fewn eu cymunedau er mwyn iddynt addasu ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd a’u lliniaru. Mae anallu cymdeithas sifil i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn awgrymu diffyg cyffredinol mewn dealltwriaeth wirioneddol am yr argyfwng. Yn y cyfamser, mae arolygon niferus ymhlith ‘Ieuenctid’ yn dangos nid yn unig gwell dealltwriaeth o’r sefyllfa ond hefyd iselder eang a chynyddol ymhlith pobl ifanc. Ac eto, gall y naratif fod yn fwy gobeithiol. Mae cangen Menai CCU yn credu y gall chwarae rhan fechan ond pwysig wrth egluro natur y bygythiad dirfodol hwn, manylu ar rôl ac eiriolaeth y Cenhedloedd Unedig dros weithredu ar yr hinsawdd, ac egluro sut mae gwaith y Cenhedloedd Unedig yn berthnasol i'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol yr ydym yn ei wynebu nawr ac i'r ymatebion sydd eu hangen ar lefel leol a chenedlaethol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

CGGC

State of Nature

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Prosiect Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.