fbpx Ein targed 13664 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Cymdeithas Tir Pontypridd

Mae Cymdeithas Tir Pontypridd wedi'i sefydlu i gefnogi datblygu cynaliadwy er budd y cyhoedd trwy gadw / cadwraeth tir ac adeiladau er mwyn lleddfu tlodi ac adfywio o fewn tref Pontypridd a'r cyffiniau. Yn y tymor hir gweledigaeth Cymdeithas Tir Pontypridd yw sefydlu cymdeithas budd cymunedol a all brynu tir ac eiddo at ddibenion datblygu cynaliadwy tymor hir ac adfywio cymunedol.

“Mae dosbarthiad tir yn y DU yn anwastad iawn, gyda rhan fwyaf o’r boblogaeth wedi’u heithrio o’r tir sydd o’u cwmpas. Felly gall adfywio a weithredir gan y gymuned a gweithredu ar newid hinsawdd fod yn ddibynnol iawn ar gael caniatâd perchnogion tir eiddo yn y sector cyhoeddus neu breifat cyn gallu datblygu prosiectau neu fentrau'. Gall y broses gychwynnol hon ynddo'i hun ddefnyddio llawer iawn o allu cymunedol, gan gyfyngu'n fawr ar yr hyn y mae'n bosibl i gymunedau ei wneud. Trwy gyflwyno deddfwriaethau hawl y gymuned i brynu, yn debyg i'r hyn sydd eisoes yn bodoli yn yr Alban, gall adeiladau a thir fod ar gael i gymunedau fel y gallant wireddu eu blaenoriaethau eu hunain heb orfod cardota am ganiatâd gan eraill. O leiniau bach o fannau gwyrdd mewn ardaloedd trefol, i'r daliadau tir mawr sydd wedi'u clymu mewn ystadau preifat, nid yw'r DU yn brin o'r tir sydd ei angen arno i fwydo ei hun a diwallu anghenion cymunedol. Yr hyn mae yn fyr ohono yw mynediad i'r tir hwnnw.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Local United

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru

Grŵp Afonydd Caerdydd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.