fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Cymdeithas Eryri

Cymdeithas Eryri yw elusen gadwraeth Eryri, sy'n gweithio'n galed ers 1967 i amddiffyn a gwella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri ac i hyrwyddo eu mwynhad er budd pawb sy'n byw yn yr ardal, yn gweithio yn yr ardal neu'n ymweld â hi nawr, ac yn y dyfodol.

“Mae gan Eryri rywogaethau a chynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr sydd mewn perygl o ganlyniad i newid hinsawdd ochr yn ochr â risgiau i fywoliaethau traddodiadol a ffyrdd o reoli tir. Ond gall y Parc Cenedlaethol hefyd arwain y ffordd wrth weithredu ar raddfa'r dirwedd: er enghraifft, mae gan fawndiroedd Eryri ran enfawr i'w chwarae wrth amddiffyn ac adfer bioamrywiaeth a storio carbon ymhell i'r dyfodol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol

Ein Bwyd 1200

Discover Cymru

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.