fbpx
Gwelwch bob partner

Cymdeithas Ddinesig Caerdydd

Mae Cymdeithas Ddinesig Caerdydd yn sefydliad ac yn elusen aelodaeth (Rhif elusen 517544) sy'n anelu at warchod, cynnal a datblygu amgylchedd naturiol ac adeiledig y ddinas er budd cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Mae'n elusen y mae ei hamcanion yn gwella amgylchedd adeiledig a naturiol y ddinas. Ei rôl yw darparu gwybodaeth a chymorth, ymchwil a thrafodaeth a, lle bo angen, lobïo awdurdodau lleol, buddiannau'r llywodraeth a buddiannau preifat i sicrhau bod ei nodau'n cael eu cyflawni. Mae'n rhedeg cynadleddau, gweithdai, digwyddiadau addysg ac mae'n gweithredu fel catalydd i sefydliadau eraill sydd ag amcanion tebyg i gyfnewid syniadau a datblygu sgiliau.

Mae'n rhedeg rhaglen o ddigwyddiadau anffurfiol a chymdeithasol i'w haelodau hefyd mewn adeiladau a lleoedd sy'n dangos pryder am yr amgylchedd adeiledig.

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Y Dref Werdd

Asiantaeth Ynni Severn Wye

PACE

Argyfwng Hinsawdd a Natur yw’r rheswm pam y ffurfiwyd PACE!

CIWM Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.