fbpx
Gwelwch bob partner

Cyfeillion y Ddaear Pontypridd

Mae Cyfeillion y Ddaear Pontypridd yn grŵp amgylcheddol sydd wedi'i leoli yn ardal Pontypridd. Rydym yn gweithio ar ymgyrchoedd lleol gyda grwpiau cymunedol eraill, i helpu i wneud ein tref yn fwy ecogyfeillgar a bioamrywiol. Rydym yn gweithio ar ymgyrchoedd cenedlaethol hefyd fel Climate Action i wneud gwahaniaeth i'r darlun ehangach.

“Mae gweithredu ar yr hinsawdd yn bwysig i ni, oherwydd oni bai ein bod ni’n cymryd camau brys, byddwn yn gwthio'r blaned y tu hwnt i'w therfynau, gan achosi niwed na ellir ei wrthdroi i'r byd naturiol, gan gynnwys pobl. Mae’n rhaid i lywodraethau gydweithio, trin newid yn yr hinsawdd fel sefyllfa frys, a GWEITHREDU NAWR.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Together Caerfyrddin Gyda’n Gilydd

Association of Sustainability Practitioners (ASP)

Cymorth Cristnogol

State of Nature

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.