fbpx
Gwelwch bob partner

Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru

Mae Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru yn gorff cenedlaethol ar gyfer y Crynwyr yng Nghymru, sy'n ceisio hyrwyddo dibenion crefyddol ac elusennol cyffredinol Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion (Crynwyr) ym Mhrydain, yng Nghymru.

“Mae’r Crynwyr yn dadlau dros systemau economeg teg sy'n cynnal pobl a'r blaned. Rydym yn wynebu heriau rhyng-gysylltiedig: anghydraddoldeb eithafol a dinistrio amgylcheddol. Mae’r ddau yn cael eu hachosi gan system economaidd sy'n seiliedig ar ecsbloetio pobl a'r ddaear. Mae’r Crynwyr ym Mhrydain yn gweithio i herio'r system hon, ac yn eiriol dros werthoedd economaidd sydd wedi'u gwreiddio mewn cydraddoldeb, cyfiawnder a chynaliadwyedd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth
GroundsforGood logo

Grounds for Good

Wood Craft Cych

Here Now Films

Together Caerfyrddin Gyda’n Gilydd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.