fbpx
Gwelwch bob partner

Cyfarfod Crynwyr Penarth

Mae Cyfarfod Crynwyr Penarth yn gangen o Grynwyr De Cymru.

Mae’r datganiad, “Mae cynnyrch y Ddaear yn rhodd i’r trigolion gan ein creawdwr graslon, ac mae’n ymddangos y bydd amharu ar y byd yn awr i hyrwyddo mawredd allanol yn niweidio oes ddilynol.” wedi bod yn un o ddaliadau credoau’r Crynwyr ers 1772 o leiaf.

Mae’r Crynwyr yn credu nad problem dechnegol yn unig i gael ei datrys ydy newid yn yr hinsawdd, ond symbol o her fwy yr ydym ni, ynghyd â llawer o rai eraill, yn ei hwynebu: sut i fyw’n gynaliadwy ac yn gyfiawn ar y ddaear hon.

“Mae Cyfarfod Crynwyr Penarth o'r farn bod dod yn sefydliad partner i Climate Cymru yn cydweddu, ac yn unol, â'n tystebau ac ymrwymiad Cymuned Carbon Isel y Crynwyr.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Planna Fwyd!

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru

Local United

Cynghrair Dysgu Byd-eang Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.