fbpx
Gwelwch bob partner

Cyfarfod Crynwyr Caerdydd

Mae’r Crynwyr yn credu bod rhywbeth o Dduw ym mhob un ohonom. Maen nhw’n gwerthfawrogi cydraddoldeb, gwirionedd, heddwch, byw yn syml a chynaliadwyedd.

“Mae ein polisi amgylcheddol a chynaliadwyedd yn canolbwyntio ar sut mae Crynwyr yn byw fel cymuned ffydd. Ym 1772, ysgrifennodd y Crynwr John Woolman: “The produce of the earth is a gift from our gracious creator to the inhabitants, and to impoverish the earth now to support outward greatness appears to be an injury to the succeeding age”. Mae'r geiriau hyn yn parhau i fod yn berthnasol heddiw. Mae Crynwyr yn credu nad problem dechnegol i'w datrys yn unig yw newid yn yr hinsawdd, ond symptom o her fwy yr ydym ni, ynghyd â llawer o rai eraill, yn ei hwynebu; sut i fyw'n gynaliadwy ac yn gyfiawn ar y Ddaear hon. Fe ymrwymom i ddod yn Gymuned Carbon Isel yn 2011 yng Nghyfarfod Blynyddol Prydain. Mae'n tynnu ar ein holl dystiolaethau – heddwch, gwirionedd, symlrwydd, cydraddoldeb a gofal am yr amgylchedd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Yr Ŵyl Encil Fawr

Association of Sustainability Practitioners (ASP)

Ymddiriedolaeth Elusennol Canmlwyddiant Stephens A George

Llwybr Llechi Eryri

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.