fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Cyfarfod Crynwyr Ardal De Cymru

Mae Cyfarfod Crynwyr Ardal De Cymru yn sefydliad sy'n cysylltu cymunedau Crynwyr lleol ar draws De Cymru.

“Mae ein polisi amgylcheddol a chynaliadwyedd yn canolbwyntio ar sut mae’r Crynwyr yn byw fel cymuned ffydd, gan gwmpasu llawer o rai eraill. Mae’r Crynwyr yn credu nad problemau technegol yn unig yw newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, ond symptomau o her mwy sydd yn ei hwynebu ni, a llawer o bobl eraill; sut i fyw'n gynaliadwy ac yn gyfiawn ar y Ddaear hon. ”

“Fe wnaethom ymrwymo i ddod yn Gymuned Carbon Isel yn 2011 yng Nghyfarfod Blynyddol Prydain. Mae'n tynnu ar ein holl dystiolaethau – heddwch, gwirionedd, symlrwydd, cydraddoldeb a gofal am yr amgylchedd. Mae hwn yn argyfwng, ac mae angen inni weithredu nawr, fel cymunedau a rhwydweithiau gydag eraill, gyda llygaid agored, dychymyg a chreadigrwydd. Mae angen inni fod yn ddewr. Neu bydd y cyfle hwn i sicrhau dyfodol i'n bywyd gyda rhywogaethau eraill sy'n byw ar y ddaear hardd hon yn cael ei golli i genedlaethau'r dyfodol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cynghrair Diwylliant Cymru

Caffi Clywedog

AGEAH (Adeiladu Gwydnwch yn Erbyn Argyfwng Hinsawdd)

F.A.N. (Friends and Neighbours) Community Alliance

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.