fbpx
Gwelwch bob partner

Cultivate

Mae Cultivate yn gydweithfa fwyd leol, sy'n canolbwyntio ar gefnogi'r economi fwyd leol yng Nghanolbarth Cymru. Mae Cultivate yn hyrwyddo systemau bwyd cynaliadwy, yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol, ac yn galluogi pobl i gymryd rhan mewn prosiectau bwyd.

“Mae Cultivate wedi ymrwymo i gefnogi 'bwyd da sy'n cael ei dyfu'n lleol', ac mae'n canolbwyntio ar arddwriaeth gynaliadwy ac ar gynhyrchu bwyd organig. Mae Cultivate wedi'i wreiddio mewn gweithredu ar yr hinsawdd, ac yn canolbwyntio ar gynhyrchu bwyd fel arf i ymgysylltu â'n cymuned, a chynyddu ymwybyddiaeth a gweithredu sy'n ymwneud â materion yn ymwneud â'r hinsawdd. Dylai llywodraethau fod yn gwneud llawer mwy i gefnogi a galluogi cynhyrchwyr bwyd cynaliadwy bach, a chreu 'sefyllfa chwarae teg' go iawn, fel y gall cynhyrchwyr bach ennill bywoliaeth hyfyw drwy dyfu bwyd carbon isel.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

F.A.N. (Friends and Neighbours) Community Alliance

Be.Xellence

Sw Môr Môn a Chanolfan Adnoddau

Y Fenter Effaith Cymunedol

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.