fbpx
Gwelwch bob partner

Crynwyr Llanbedr Pont Steffan

Mae Crynwyr Llanbedr Pont Steffan yn gangen o Gyfarfod Ardal De Cymru o Gymdeithas Grefyddol y Cyfeillion (Crynwyr).

“Mae Crynwyr yn atgoffa eu hunain yn rheolaidd: Nid ydym yn berchen ar y byd, ac ni allwn ddisbyddu ei gyfoeth ar ein mympwy ein hunain. Dangoswch ystyriaeth gariadus i bob creadur, a cheisiwch gynnal harddwch ac amrywiaeth y byd. Gweithiwch i sicrhau bod ein pŵer cynyddol dros natur yn cael ei ddefnyddio'n gyfrifol, gyda pharch at fywyd.”

“Llawenhewch yn ysblander creadigaeth barhaus Duw. Mae hyn yn bwysicach nag erioed nawr. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ymgorffori’r ymrwymiad canolog yng Nghymru i fyw’n gynaliadwy ar ein daear, ond mae angen gweithredu llawer mwy brys a chydlynus i wneud y penderfyniadau hanfodol ac anodd sy’n angenrheidiol i ni fynd i’r afael â newid hinsawdd a datrys colli bioamrywiaeth.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

The Environment Centre

Gweithredu dros yr hinsawdd Gogledd Cymru

EVA Cymru

Cyfeillion y Ddaear Rhuthun

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.