fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Crynwyr Cymru

Crynwyr Cymru – Cyfarfod Cyfeillion. Mae gan Grynwyr Cymru gyfrifoldebau cenedlaethol ar ran Prydain. Rydym yn cynnal cyfarfod blynyddol i gynrychioli a hyrwyddo bywyd a thystion Crynwyr yng Nghymru.

“Mae Crynwyr yn poeni am wastraff yn ein cymdeithas. Maent am sicrhau bod ein defnydd o adnoddau naturiol yn gynaliadwy.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cytun – Eglwysi ynghyd yng Nghymru

Biosffer Dyfi

Canolfan Materion Rhyngwaladol Cymru

The Emergency Room

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.